PRIVACY VERKLARING SUPPEN AAN DE RIJN

Hier vind je de privacy verklaring van Suppen aan de Rijn (onderdeel van Marike.life). Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Suppen aan de Rijn.

INLEIDING
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

SUPPEN AAN DE RIJN
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Suppen aan de Rijn, onderdeel van Marike.life. Suppen aan de Rijn is een bedrijf wat zich focust op verhuur van sups en suplessen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Suppen aan de Rijn verzameld worden.  Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Marike.life, neem dan gerust contact
op!

Info@marike.life | www.marike.life | KVK 51137496

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Suppen aan de Rijn verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten van Suppen aan de Rijn en/of omdat je bij het invullen van een contactformulier op de website aan Suppen aan de Rijn verstrekt. Suppen aan de Rijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres

2. WAAROM SUPPEN AAN DE RIJN DEZE GEGEVENS VERWERKT
Suppen aan de Rijn verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als daarom wordt gevraagd, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

3. HOELANG SUPPEN AAN DE RIJN DEZE GEGEVENS BEWAART
Suppen aan de Rijn bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt of als de overeenkomst is beëindigd.

4. DELEN MET ANDEREN
Suppen aan de Rijn verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. ONTVANGERS
De gegevens die Suppen aan de Rijn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
– Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je
aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch
opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

6. JOUW RECHTEN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marike.life.
Marike.life zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op dit verzoek reageren.

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Suppen aan de Rijn
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch
contact op te nemen met Suppen aan de Rijn. Je krijgt dan zo snel mogelijk een overzicht van
jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te
laten rectificeren door Suppen aan de Rijn.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Suppen aan de Rijn opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Suppen aan de Rijn al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Suppen aan de Rijn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Hierdoor kan het zijn dat wij als gevolg
hiervan onze diensten niet meer aan jou kunnen leveren.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Suppen aan de Rijn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via
deze link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

7. ONZE PLICHTEN
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten en zijn dus ter uitvoering
van de overeenkomst. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief en factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Suppen aan de Rijn de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Suppen aan de Rijn met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Suppen aan de Rijn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Suppen aan de Rijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Suppen aan de Rijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te
respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@marike.life.